95426634 896264710799868 7230323421270245376 n

Bác Sĩ CKII: GĐ Tô Đình Nhâm
———————————————————-

Bác Sĩ CK Nhi: Nguyễn Thị Lan Hương
Bác Sĩ Tim Mạch: PGS. Phạm Quốc Hưng
———————————————————
Điều Dưỡng Viên: Lê Thị Nguyệt ( Truyền Nước )
Điều Dưỡng Viên: Phạm Văn Bách ( Truyền Nước )
Điều Dưỡng Viên: Phan Văn Chuẩn ( Tiêm, Truyền nước )
Y tá: Chu Thị Mai ( Thay băng, cắt chỉ )
Y tá: Phạm Thị Kiều Trinh ( Thay băng, cắt chỉ )
———————————————————-
Bác sĩ Xét Nghiệm: Phan Mạnh Hiệp
KTV Xét Nghiệm: Đào Văn Tân