Cố Vấn Y Khoa: Bác Sĩ : Phạm Quốc Hưng
Hiện đang công tác tại Trung tâm tim mạch ĐHY Hà Nội phụ trách cố vấn chuyên môn cho Phòng Khám Bác Sĩ Hà Nội 24H

Bác Sĩ CKII: GĐ Tô Đình Nhâm
———————————————————-

Bác Sĩ CK Nhi: Nguyễn Thị Lan Hương
Bác Sĩ Tim Mạch: PGS. Phạm Quốc Hưng
———————————————————
Điều Dưỡng Viên: Lê Thị Nguyệt ( Truyền Nước )
Điều Dưỡng Viên: Phạm Văn Bách ( Truyền Nước )
Điều Dưỡng Viên: Phan Văn Chuẩn ( Tiêm, Truyền nước )
Y tá: Chu Thị Mai ( Thay băng, cắt chỉ )
Y tá: Phạm Thị Kiều Trinh ( Thay băng, cắt chỉ )
———————————————————-
Bác sĩ Xét Nghiệm: Phan Mạnh Hiệp
KTV Xét Nghiệm: Đào Văn Tân